Welke fases kent het bouwproces van nieuwbouw?

27 december 2023

Het moment is daar: de eerste paal van jouw aanstaande nieuwbouwwoning wordt de grond in geslagen. Een feestelijk moment! Wat kun je hierna verwachten? De bouw van een nieuwbouwproject duurt gemiddeld een jaar en kent drie fases: ruwbouw, afbouw en oplevering.

Voorafgaand aan de drie bouwfases bevindt zich eigenlijk nog een fase: de planningsfase. Op de bouwplaats is nog niets te zien, maar er wordt al hard gewerkt. In deze fase wordt de bouwvergunning aangevraagd, worden de benodigde materialen alvast besteld en worden de tekeningen gemaakt. Zijn al deze onderdelen in orde, dan kan er echt worden begonnen met de bouw.

De ruwbouwfase
In deze fase wordt alles gedaan om de nieuwbouwwoning wind- en waterdicht te maken en worden functionaliteiten aangelegd. In deze fase wordt er bijvoorbeeld zorg gedragen voor de fundering, de riolering, een groot deel van de leidingen, de dragende muren en het dak. De ruwbouw bepaalt de structuur van de woning, evenals de stevigheid. Zo wordt de basis gelegd van jouw droomhuis!

De afbouwfase
Nu de basis staat, is het tijd voor de afwerking. De woning wordt gereedgemaakt voor bewoning. De belangrijkste taken die worden uitgevoerd zijn het plaatsen van binnenwanden, binnendeurkozijnen en binnendeuren. Vloeren, wanden en plafonds worden gereedgemaakt, zodat je hierna bijvoorbeeld je houten vloer kunt gaan plaatsen of de muren kunt gaan schilderen. Komt er een trap in je nieuwe woning, dan wordt deze geplaatst. Ook worden keukens en badkamers gereedgemaakt, op basis van de keuzes die je zelf hebt gemaakt. Last but not least: overige installaties en leidingen worden aangebracht, zoals elektra en een ventilatiesysteem.

De oplevering
Het moment is daar, je woning kan worden opgeleverd! Je loopt samen met de bouwer door de woning om deze te controleren op alle bovengenoemde punten. Zijn alle werkzaamheden volgens plan en afspraken uitgevoerd? En minstens zo belangrijk: is alles correct uitgevoerd? Als dit het geval is, dan vindt hierna de sleuteloverdracht plaats. Zijn er nog zaken die aangepakt moeten worden, dan heeft de bouwer hier in de meeste gevallen nog drie maanden voor. Hierna ben je officieel de eigenaar van de woning en kan het inrichten beginnen!