Extra zekerheid voor nieuwbouwkoper dankzij 5%-regeling

16 januari 2024

Wanneer je een nieuwbouwwoning koopt, kan het zijn de je tijdens of in de maanden na de oplevering gebreken tegenkomt. Dankzij de 5%-regeling heb jij als koper het wettelijk recht om bij de oplevering van jouw woning 5% van de aanneemsom achter te houden.

De 5%-regeling geeft jou als nieuwbouwkoper dus extra zekerheid. Met de regeling hou je als woningkoper 5% van de aanneemsom achter bij de notaris. Kom je tijdens de oplevering of in de eerste drie maanden na het opleveren nog gebreken tegen, dan kun je de uitbetaling van deze 5% tegenhouden wanneer de aannemer het nalaat om de gebreken te herstellen. Koop je een nieuwbouwappartement, dan geldt de 5%-regeling zowel voor de privé-ruimtes als voor de gemeenschappelijke ruimtes.

Er zijn twee manier om 5% van de aanneemsom achter te houden:

Optie 1: met een bouwdepot
Wanneer je een nieuwbouwwoning koopt, betaal je de woning in termijnen zoals vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst. De laatste termijn (dit bedraagt meestal 10% van de aanneemsom) wordt opgesplitst, waarbij je de ene helft betaalt aan de aannemer en de overige 5% in een depot plaatst bij de notaris.

Optie 2: met een bankgarantie
Het is ook mogelijk dat de aannemer van het nieuwbouwproject een bankgarantie stelt. In dat geval staat de bank garant voor 5% van de aanneemsom wanneer de aannemer het nalaat om zijn verplichtingen na te komen. De bankgarantie wordt door de aannemer aan de notaris verstrekt. Bij een bankgarantie betaal jij als koper de complete aanneemsom aan de aannemer.

Uitbetaling van de laatste 5%
Drie maanden nadat jouw woning is opgeleverd wordt de laatste 5% van de aanneemsom door de notaris overgemaakt naar de aannemer. Zijn er op dat moment toch nog gebreken, dan mag je een bedrag in verhouding tot de nog aanwezige gebreken achterhouden. Breng als koper de notaris hier wel schriftelijk van op de hoogte voordat de eerste drie maanden voorbij zijn.

Is jouw koop-/aannemingsovereenkomst gesloten na 1 januari 2024? Dag mag de notaris de laatste 5% van de aanneemsom alleen overmaken naar de aannemer wanneer aan de volgende punten is voldaan:
• De aannemer is verplicht om jou als koper in de tweede maand na de oplevering van jouw nieuwbouwwoning, schriftelijk te informeren over jouw recht om het depot na drie maanden te handhaven bij nog aanwezige gebreken.
• De aannemer stuurt hiervan een bewijs naar de notaris.
• Na het verstrijken van de termijn van drie maanden na oplevering maakt de notaris de resterende 5% over, wanneer deze van jou als koper geen bericht heeft ontvangen voor het handhaven van het depot.