NDSM NoordBaak, Amsterdam

Volledig verkocht

NDSM NoordBaak

Helaas, NoordBaak met 71 stijlvolle appartementen in De Kleine Kaap en De Groote Kaap met uitzicht op het IJ is geheel verkocht!

*** In English? Please scroll down ***

DE KLEINE KAAP
Klein maar fijn! Alle 15 appartementen in De Kleine Kaap - verdeeld over drie woonlagen - hebben direct zicht op het water. De woonoppervlakten van dit gezellige kleinschalige woongebouw zijn gemiddeld 71 m2. De ramen van vloer tot plafond zorgen voor een moderne en rijke uitstraling en prachtig uitzicht. Zes appartementen hebben tevens uitzicht richting de NDSM-kade, de NDSM-Pier en de veerpont aanlanding. Houd je van levendigheid op de kade dan is dit een plek voor jou. De Kleine Kaap heeft het allemaal, zowel binding met de werf als met de skyline van de historische stad, de oude houthavens, de jachthaven en het levendige IJ.

PRIJZEN DE KLEINE KAAP
In de Kleine Kaap vind je 3-kamer appartementen vanaf circa 70 m2. Koopsommen vanaf € 423.000,- tot € 458.000,- v.o.n., op basis van een jaarlijkse indexcanon (eeuwigdurende erfpacht).

DE GROOTE KAAP
De naam zegt het al. Dit is het grootste woongebouw met in totaal 56 koopappartementen verdeeld over 8 woonlagen. De woonoppervlakten variëren tussen 47 m2 en 89 m2. De architectuur oogt bescheiden maar is door zijn eenvoud krachtig. Het gebouw heeft een traditionele Bakstenen gevel met uitkragende balkons en grote ramen die zorgen voor geweldig uitzicht en lichtinval. De Groote Kaap onderscheidt zich van de andere woongebouwen door de doorlopende balkons op de 1e en 4e verdieping. Op deze verdiepingen heb je dus extra buitenruimte. Veertig van de 56 appartementen hebben direct uitzicht op het IJ. De appartementen aan de Mt. Lincolnweg hebben zijzicht op het water.

PRIJZEN DE GROOTE KAAP
In De Groote Kaap komen:
• 2-kamerappartementen van circa 50 m2. Koopsommen vanaf € 269.000 - tot circa € 342.000,- v.o.n. op basis van een jaarlijkse indexcanon (eeuwigdurende erfpacht)
• 3- en 4-kamerappartementen circa 62 m2 tot 89 m2. Koopsommen vanaf € 380.000,- tot € 547.000,- v.o.n. op basis van een jaarlijkse indexcanon (eeuwigdurende erfpacht)

NOORDBAAK
NoordBaak bestaat uit vier woongebouwen, ontworpen in een stoere rode baksteen en speelse hoogte accenten en ontwerpdetails. In totaal komt er een mix van 207 koop- en huurappartementen. De reuring van NoordBaak ligt aan het IJ met commerciële voorzieningen op de begane grond die overlopen in de boardwalk en het water. De rust vind je in de binnentuin. Waar je je buren ontmoet of geniet van een goed boek. In NoordBaak kun je alle kanten op. Twee van de vier woongebouwen bestaan uit koopappartementen. De overige appartementen worden in de sociale-, midden- en vrije sectorhuur aangeboden.

Interesse in een koopappartement voor jezelf, met partner of voor je kind? De woongebouwen De Groote Kaap en De Kleine Kaap bieden luxe 2-, 3- en 4 kamer appartementen met eigen buitenruimten. Vanuit je woning en je balkon heb je direct zicht op het IJ en de historische binnenstad. De woonoppervlakten variëren tussen 47 m2 en 90 m2. Meer informatie is te vinden op levenopndsm.nl/noordbaak.

LUXE EN DUURZAAMHEID IN EEN
NoordBaak scoort hoog op duurzaamheid. Er komt een hybride-Warmte Koude Opslag (WKO) die bestaat uit stadswarmte en bron geslagen WKO. Alle appartementen in De Groote Kaap en De Kleine Kaap worden verwarmd met een warmtepomp. Hierdoor heb je in je appartement niet alleen vloerverwarming, maar ook koeling. Zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Een WTW (warmte-terugwin-unit) onttrekt restwarmte uit de ventilatielucht van het gebouw en hergebruikt die warmte weer om het appartement te verwarmen. Zonnepanelen (in eigendom van de VVE) zorgen voor energie voor de algemene voorzieningen en parkeergarage. De groene binnentuin geeft extra verkoeling in de zomer en biedt zowel voor mensen, planten en dieren een ontspannen leefgebied.

FRAAIE AFWERKING
Alle appartementen worden opgeleverd met een complete moderne badkamer met luxe sanitair. De badkamers zijn uitgevoerd met een wastafel, een inloopdouche, een betegelde vloer, onderhoudsvrije plafonds en wanden en een elektrische radiator. In de koopsom van de appartementen is tevens een bedrag opgenomen voor een keuken met inbouwapparatuur. De keuken is in de showroom van de leverancier Gévier naar eigen wens aan te passen. En alle 3-kamerappartementen hebben een inpandige berging.

PARKEREN
Onder de binnentuin, op de begane grond, komt een kleinschalige parkeergarage met in totaal 30 parkeerplaatsen. De garage is bereikbaar via de Mt. Lincolnweg. Alle NoordBaak woningen hebben toegang tot de collectieve fietsenstalling.

ONTMOETEN IN DE GROENE BINNENTUIN
De natuurinclusieve tuin komt op de eerste verdieping van NoordBaak. Het wordt een tuin met leuke hoogteverschillen en een levendig karakter. Het wordt ook de sociale motor van NoordBaak. De verdiepingsgalerijen zorgen voor interactie tussen de bewoners. Hier heerst rust, hier is luwte en zon, hier is plek om elkaar te ontmoeten en om samen te zijn. De tuin wordt een bijzonder, compact en prettig groen hof in het hart van NoordBaak, naast de reuring van de werf aan de ene en het IJ aan de andere kant. Een goede mix tussen levendigheid en onthaasten. Zo moet NoordBaak gaan werken.
De voordelen van een groene binnentuin zijn:
• een zuiverend effect op water en lucht
• een bijdrage aan de biodiversiteit in je directe omgeving
• een vergroening van het leefklimaat in stedelijk gebied
• beperkend effect op de opwarming van steden en de directe omgeving

Meer informatie is te vinden op levenopndsm.nl/noordbaak of bel ons!

--------
Alas, NoordBaak with 71 stylish flats in De Kleine Kaap and De Groote Kaap overlooking the IJ is completely sold!

NoordBaak consists of four residential buildings, designed in sturdy red brick and playful height accents and design details. In total, there will be a mix of 207 owner-occupied and rental apartments. The bustle of NoordBaak is on the IJ, with commercial facilities on the ground floor flowing into the boardwalk and the water. Tranquillity can be found in the courtyard garden. Where you can meet your neighbours or enjoy a good book. In NoordBaak, you can go either way. Two of the four residential buildings consist of owner-occupied apartments. The other apartments are offered in social, mid priced and private sector rental.

Interested in an apartment for yourself, your partner or your child? The De Groote Kaap and De Kleine Kaap residential buildings offer luxurious two-, three- and four-bedroom apartments with private outdoor spaces. From your home and balcony, you have a direct view of the IJ and the historic city centre. The living areas vary between 47 m2 and 90 m2. More information can be found on levenopndsm.nl/noordbaak

LUXURY AND SUSTAINABILITY IN ONE
NoordBaak scores high on sustainability. There will be a hybrid Heat and Cold Storage (CHS) system consisting of district heating and well struck CHS. All apartments in De Groote Kaap and De Kleine Kaap will be heated with a heat pump. This gives you not only underfloor heating but also cooling, without using fossil fuels. A heat recovery unit extracts residual heat from the building's ventilation air and reuses it to heat the apartment. Solar panels (owned by the VVE) provide energy for the general facilities and car park. The green courtyard garden provides extra cooling in summer and a relaxing habitat for people, plants and animals alike.

BEAUTIFUL FINISHES
All apartments are delivered with a complete modern bathroom with luxury sanitary ware. The purchase price of the apartments also includes an amount for a kitchen with built-in appliances. The kitchen can be customised in the showroom of the supplier Gévier. And all 3-room apartments have an indoor storage room.

PARKING
Below the courtyard garden, on the ground floor, there will be a small-scale car park with a total of 30 parking spaces. The garage can be accessed via Mt. Lincolnweg. All NoordBaak homes will have access to the collective bicycle shed.

MEETING IN THE GREEN COURTYARD GARDEN
The nature-inclusive garden will be on the first floor of NoordBaak. It will be the social engine of NoordBaak. The floor galleries will provide interaction between residents. Here there is peace and quiet, lee and sun, here there is room to meet and be together. The garden will be a special, compact and pleasant green court in the heart of NoordBaak, next to the bustle of the wharf on one side and the IJ on the other. A good mix between liveliness and relaxation.
The advantages of a green courtyard garden are:
- a purifying effect on water and air
- a contribution to biodiversity
- a greening of the living environment in urban areas
- limiting effect on the warming of cities and the immediate surroundings

PRICES
De Groote Kaap:
- 1 bedroom apartments of approximately 50 m2. Purchase prices from € 269,000 - to approximately € 342,000, based on an annual index ground rent or canon (perpetual ground lease).
- 2 and 3 bedroom apartments approximately 63 m2 to 90 m2. Purchase prices from € 380,000.00 to € 547,000.00 v.o.n. on the basis of an annual index ground rent or canon (perpetual ground lease)
De Kleine Kaap:
- 2 bedroom apartments from around 70 m2. Purchase prices starting from € 423,000 to € 458,000, based on an annual index ground rent or canon (perpetual ground lease).

More information can be found on levenopndsm.nl/noordbaak or give us a call
Lees verder...

Nieuws over NDSM NoordBaak

09-05-2023

NoordBaak, Amsterdam: verkoop gestart

Goed nieuws! Op maandag 8 mei om 15.00 uur is de online verkoop van de 71 appartementen in De Groote Kaap en De Kleine Kaap gestart. Alle bouwnummers met koopsommen staan live, vanaf nu kun je definitief inschrijven via het online inschrijfformulier op de website.


Lees verder
Bnr.
Reset
C-01-01 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 269.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-01-01 - € 269.000

Verkocht

47 m2 woonoppervlakte

6 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

D-01-01 De Kleine Kaap - 3 kamerappartementen € 423.000

De Kleine Kaap - 3 kamerappartementen

Bouwnummer D-01-01 - € 423.000

Verkocht

72 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-01-02 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 271.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-01-02 - € 271.000

Verkocht

47 m2 woonoppervlakte

8 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

D-01-02 De Kleine Kaap - 3 kamerappartementen € 440.000

De Kleine Kaap - 3 kamerappartementen

Bouwnummer D-01-02 - € 440.000

Verkocht

70 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-01-03 De Groote Kaap - 3 en 4 kamerappartementen € 547.000

De Groote Kaap - 3 en 4 kamerappartementen

Bouwnummer C-01-03 - € 547.000

Verkocht

89 m2 woonoppervlakte

36 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

D-01-03 De Kleine Kaap - 3 kamerappartementen € 455.000

De Kleine Kaap - 3 kamerappartementen

Bouwnummer D-01-03 - € 455.000

Verkocht

71 m2 woonoppervlakte

5 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-01-04 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 330.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-01-04 - € 330.000

Verkocht

49 m2 woonoppervlakte

7 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-01-05 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 327.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-01-05 - € 327.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

7 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

D-01-05 De Kleine Kaap - 3 kamerappartementen € 450.000

De Kleine Kaap - 3 kamerappartementen

Bouwnummer D-01-05 - € 450.000

Verkocht

71 m2 woonoppervlakte

5 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-01-06 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 327.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-01-06 - € 327.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

7 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-01-07 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 327.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-01-07 - € 327.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

6 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

D-02-06 De Kleine Kaap - 3 kamerappartementen € 429.000

De Kleine Kaap - 3 kamerappartementen

Bouwnummer D-02-06 - € 429.000

Verkocht

71 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

D-02-08 De Kleine Kaap - 3 kamerappartementen € 457.500

De Kleine Kaap - 3 kamerappartementen

Bouwnummer D-02-08 - € 457.500

Verkocht

72 m2 woonoppervlakte

5 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-02-10 De Groote Kaap - 3 en 4 kamerappartementen € 535.000

De Groote Kaap - 3 en 4 kamerappartementen

Bouwnummer C-02-10 - € 535.000

Verkocht

89 m2 woonoppervlakte

13 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-02-11 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 327.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-02-11 - € 327.000

Verkocht

49 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-02-12 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 325.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-02-12 - € 325.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-02-13 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 325.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-02-13 - € 325.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

D-03-11 De Kleine Kaap - 3 kamerappartementen € 432.000

De Kleine Kaap - 3 kamerappartementen

Bouwnummer D-03-11 - € 432.000

Verkocht

72 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

D-03-12 De Kleine Kaap - 3 kamerappartementen € 446.000

De Kleine Kaap - 3 kamerappartementen

Bouwnummer D-03-12 - € 446.000

Verkocht

71 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

D-03-14 De Kleine Kaap - 3 kamerappartementen € 458.000

De Kleine Kaap - 3 kamerappartementen

Bouwnummer D-03-14 - € 458.000

Verkocht

71 m2 woonoppervlakte

5 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-03-15 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 271.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-03-15 - € 271.000

Verkocht

47 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-03-16 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 274.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-03-16 - € 274.000

Verkocht

47 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-03-17 De Groote Kaap - 3 en 4 kamerappartementen € 475.000

De Groote Kaap - 3 en 4 kamerappartementen

Bouwnummer C-03-17 - € 475.000

Verkocht

77 m2 woonoppervlakte

9 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-03-18 De Groote Kaap - 3 en 4 kamerappartementen € 380.000

De Groote Kaap - 3 en 4 kamerappartementen

Bouwnummer C-03-18 - € 380.000

Verkocht

62 m2 woonoppervlakte

9 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-03-19 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 327.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-03-19 - € 327.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-03-21 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 327.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-03-21 - € 327.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-04-23 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 279.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-04-23 - € 279.000

Verkocht

47 m2 woonoppervlakte

8 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-04-24 De Groote Kaap - 3 en 4 kamerappartementen € 491.000

De Groote Kaap - 3 en 4 kamerappartementen

Bouwnummer C-04-24 - € 491.000

Verkocht

78 m2 woonoppervlakte

27 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-04-25 De Groote Kaap - 3 en 4 kamerappartementen € 390.000

De Groote Kaap - 3 en 4 kamerappartementen

Bouwnummer C-04-25 - € 390.000

Verkocht

62 m2 woonoppervlakte

15 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-04-26 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 335.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-04-26 - € 335.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

7 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-04-27 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 335.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-04-27 - € 335.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

7 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-05-30 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 279.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-05-30 - € 279.000

Verkocht

47 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-05-32 De Groote Kaap - 3 en 4 kamerappartementen € 385.000

De Groote Kaap - 3 en 4 kamerappartementen

Bouwnummer C-05-32 - € 385.000

Verkocht

62 m2 woonoppervlakte

9 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-05-33 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 332.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-05-33 - € 332.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-05-34 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 332.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-05-34 - € 332.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-05-35 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 332.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-05-35 - € 332.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-06-36 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 279.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-06-36 - € 279.000

Verkocht

47 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-06-37 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 281.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-06-37 - € 281.000

Verkocht

47 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-06-40 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 335.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-06-40 - € 335.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-06-41 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 335.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-06-41 - € 335.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-06-42 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 335.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-06-42 - € 335.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-07-43 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 282.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-07-43 - € 282.000

Verkocht

47 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-07-44 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 284.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-07-44 - € 284.000

Verkocht

47 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-07-46 De Groote Kaap - 3 en 4 kamerappartementen € 390.000

De Groote Kaap - 3 en 4 kamerappartementen

Bouwnummer C-07-46 - € 390.000

Verkocht

62 m2 woonoppervlakte

9 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-07-47 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 337.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-07-47 - € 337.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-07-48 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 337.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-07-48 - € 337.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-07-49 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 337.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-07-49 - € 337.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-08-50 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 286.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-08-50 - € 286.000

Verkocht

47 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-08-51 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 289.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-08-51 - € 289.000

Verkocht

47 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-08-53 De Groote Kaap - 3 en 4 kamerappartementen € 395.000

De Groote Kaap - 3 en 4 kamerappartementen

Bouwnummer C-08-53 - € 395.000

Verkocht

62 m2 woonoppervlakte

9 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-08-54 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 342.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-08-54 - € 342.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-08-55 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 342.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-08-55 - € 342.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

C-08-56 De Groote Kaap - 2 kamerappartementen € 342.000

De Groote Kaap - 2 kamerappartementen

Bouwnummer C-08-56 - € 342.000

Verkocht

50 m2 woonoppervlakte

4 m2 buitenruimte

Bekijk meer details

Zetfouten en verkocht voorbehouden

Heb je een vraag?


of neem contact op met een van onze makelaars

Hallie & Van Klooster Makelaardij

Amsterdam