Nieuwbouw kopen in Amsterdam & erfpacht: dit moet je weten

19 oktober 2020

Als je op zoek bent naar een woning in Amsterdam kan je niet om het begrip 'erfpacht' heen. Hoe werkt dit bij nieuwbouw? Is daar ook sprake van erfpacht? We zetten een aantal nuttige zaken voor je op een rij.

Voortdurende & eeuwigdurende erfpacht
Op 1 juli 2016 heeft Amsterdam het eeuwigdurende erfpachtstelsel ingevoerd. Sinds deze datum vallen alle nieuwe gronduitgiften onder het eeuwigdurende stelsel. De afspraken die de gemeente voor 1 juli 2016 met projectontwikkelaars heeft gemaakt, blijven echter van kracht. Is dit het geval, dan valt de op te leveren nieuwbouw nog onder het voortdurende erfpachtstelsel. 

Voor de meeste nieuwbouwprojecten geldt inmiddels het eeuwigdurende erfpachtstelsel. Soms is nog sprake van voortdurende erfpacht, omdat de gronduitgifte aan de projectontwikkelaar al eerder heeft plaatsgevonden. Dan is overstap naar eeuwigdurende erfpacht mogelijk. Wat dat betekent kan de makelaar toelichten.

Vermelding van erfpacht
De erfpacht kan op verschillende manieren bij de verkoop vermeld worden. Meestal zijn de prijzen van de nieuwbouwwoningen op de prijslijst inclusief afgekochte erfpacht. Omdat dit niet altijd het geval is, is het van belang dat je goed kijkt naar wat wel en niet is meegenomen in de koopsom.

Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een nieuwbouwwoning? Gebruik dan dit stappenplan