Meer nieuwbouw in verkoop in Q3 2020

25 oktober 2020

In het derde kwartaal van 2020 zijn er ongeveer 9.400 nieuwbouwwoningen verkocht. Dit is bijna 45% meer dan in Q3 vorig jaar. Deze stijging komt doordat er meer kavels en woningen in verkoop zijn gegaan, ongeveer 2.000 meer dan normaal in het derde kwartaal.

Uit de NVM nieuwbouw kwartaalcijfers blijkt dat er in het derde kwartaal in totaal 10.500 kavels en woningen in verkoop kwamen. Met name het aanbod qua appartementen is gestegen. Dit zijn er twee keer zoveel als normaal in dezelfde periode. Van de appartementen heeft driekwart een koopsom van 3 ton of meer. De gemiddelde koopsom van een verkochte nieuwbouwwoning is in een jaar met 9% gestegen tot € 410.000,-. Dankzij het ruimere aanbod is de krapte-indicator een stuk gezakt naar 5,5. Dit was een jaar geleden 7,9.

Het extra aanbod nieuwbouwprojecten in Q3 zal naar verwachting invloed hebben op het aanbod in het vierde kwartaal, wat waarschijnlijk lager zal zijn. Volgens Onno Hoes, voorzitter van de NVM, moet de snelheid van nieuwbouwplannen omhoog. Hij zegt daarover het volgende: 

“Het tekort aan nieuwbouw heeft steeds negatievere effecten op de woningmarkt. De gemeenten en de provincies moeten echt meer en sneller grond aanwijzen waar gebouwd kan worden. En als zij er niet uitkomen dan moet de landelijke overheid regie nemen. Een woningmarktregisseur kan daar uitstekend bij helpen. Iedereen moet er van doordrongen zijn, dat het eigenlijk al 5 over twaalf is. We zijn het met elkaar aan onze stand verplicht om een passende woning voor alle generaties te bouwen op een duurzame manier.”

Bekijk hier alle NVM kwartaalcijfers voor Q3.