Dit zijn de aftrekbare kosten van een nieuwbouwwoning

10 mei 2022

Bij de aankoop van een nieuwe woning maak je veel kosten. Gelukkig is een groot deel daarvan aftrekbaar bij je belastingaangifte. Welke kosten zijn dit precies? We hebben ze voor je op een rij gezet. Zo weet je precies wat je volgend jaar (terug) kunt verwachten.

Aftrekbare kosten
• Advies- en bemiddelingskosten voor het afsluiten van een hypotheek 
• Kosten voor de hypotheekakte (notariskosten en kosten van inschrijving bij Kadaster)
• Boeterente, indien hiervan sprake is bij het oversluiten van je hypotheek
• Taxatiekosten die nodig zijn om een hypothecaire lening of lening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten
• De kosten voor de NHG
• De bouwrente over de periode na het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst (bij nieuwbouw)
• De kosten van een hypotheekadvies (advieskosten en ook hypotheekbemiddelingskosten)
• Bereidstellingsprovisie: kosten die een bank haar klanten kan berekenen om recht te houden op een bepaald rentepercentage als de looptijd van de offerte wordt verlengd
• De kosten voor een overbruggingsfinanciering. Hiervan is sprake als je een tijdelijke lening afsluit omdat je huidige woning nog niet verkocht is op het moment dat je een nieuwe woning koopt. 
• Zelfgemaakte kosten voor het afsluiten van de geldlening (telefoon, papier, portokosten, reiskosten). Tip: houd dit nauwkeurig bij.

Niet aftrekbare kosten
• De eventuele makelaarskosten voor de aankoop van de woning
 De eventuele bouwtechnische keuring van je nieuwbouwhuis bij oplevering
• Overdrachtsbelasting en btw
• De afkoopsom van de erfpachtcanon 
• Notariskosten die gemaakt worden voor de eigendomsakte en de inschrijving van de eigendomsakte bij het Kadaster
• Bouwrente over de periode voor het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst.