Appartement, Bouwnummer 9

Koopprijs

€ 299.000

Woonoppervlakte

70 m2

Omschrijving

Individuele keuzevrijheid, creativiteit en duurzaamheid. Dat zijn de sleutelwoorden van IJ UP. Een opvallend project op een mooie locatie op het Centrumeiland. Deels aan het water en met uitzicht op het plantsoen aan de nieuwe Pierre Laufferstraat.

En de bouw van IJ UP start nog dit jaar, in 2023!

* In English? Please scroll down *

Het 'visitekaartje' van IJ UP wordt gevormd door een royale entree, een ruimte met veel natuurlijk licht die een visuele verbinding met de binnentuin. Daaromheen scharen zich de 17 woningen, die uiteen lopen in grootte en vorm, juist omdat iedereen weer andere woonwensen heeft.
In het complex komt een parkeergarage met een beperkt aantal plekken, die allemaal al zijn toebedeeld. De gemeenschappelijke fietsenstalling biedt vijf fietsplaatsen per woning en dan is er ook nog ruimte voor scooters en bakfietsen. Op Centrumeiland komt ook Het Deelcentrum waar de mogelijkheid wordt geboden om elektrische auto’s, e-bikes, bakfietsen & e-scooters te delen op non-profit basis.
De nog beschikbare woningen variëren in grootte van 35 tot 124 m2. Het gaat om stadswoningen en appartementen. Geheel naar eigen wens in te delen.
Het gebouw wordt voorzien van een WKO-installatie met warmtepomp voor verwarming en koeling. Er komen PV/PvT panelen, ramen zijn voorzien van triple glas en alle woningen krijgen vloerverwarming en ventilatie.

Keuzevrijheid en creativiteit
IJ UP wordt gebouwd op kavel 13-08, gelegen op de hoek van het blok en aan de zuidoostzijde van Centrumeiland. IJ Up wordt een prachtig complex, bestaande uit 17 appartementen en stadswoningen. En iedere woning kan individueel worden vormgegeven. Ieder woning heeft een eigen buitenruimte, maar er komt ook een gemeenschappelijke binnentuin voor de bewoners.

Duurzaamheid
IJ UP wordt naast een eigentijds en modern wooncomplex ook een duurzaam gebouw. Uitgangspunt is een hoogwaardige stedelijke architectuur met aandacht voor natuur-inclusief bouwen.
De wens is om efficiënt, compact en slim te bouwen, daarbij gebruikmakend van - waar mogelijk - herwonnen materialen. Wanneer er nieuw materiaal wordt gebruikt is dat biobased, zodat CO2-emissie van de bouwmaterialen beperkt blijft. Ook wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van geprefabriceerde materialen en bouwelementen.

Rainproof en natuurinclusief
Voor de opvang van water wordt het dak uitgevoerd als polderdak met intensief groen beplanting en sedum. De groene daken , klimplanten en waterberging zorgen ook voor verkoeling en dragen daarom bij aan een aangenamer stedelijk microklimaat.
Daarnaast zet de bouwgroep in samenwerking met een ecoloog in op een natuurinclusief en ecologisch gebouw. Dat wordt gerealiseerd door het implementeren van kleine ecosystemen, zoals een bijenhotel en nestkasten voor huismussen en andere vogels.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
Je eigen woning bouwen, voor veel mensen is het een droom, en voor veel mensen zal het ook een droom blijven. Terwijl er toch echt wel creatieve manieren zijn om goedkoper een eigen woning te bouwen.
Een daarvan is CPO bouwen, wat staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Samen ontwikkel je met een groep mensen (je toekomstige buren) die ook een huis willen bouwen een woningbouwproject. Er zit dus geen projectontwikkelaar tussen, wat scheelt in de kosten. Als CPO groep ga je dus samen aan de slag met de architect en koop je ook gezamenlijk in. Met deze vorm van bouwen kun je enorm veel geld besparen omdat je bouwt tegen de kostprijs. Je betaalt dus precies wat de woning kost! De bouwgroep zelf is heel divers en weerspiegelt daarmee de multiculturele, internationale heterogene stad Amsterdam.

Verkoopprijzen
De koopsommen v.o.n. voor de beschikbare woningen lopen uiteen van € 183.431 tot € 582.692. De prijzen die hier worden gegeven zijn de prijzen voor een woning die geheel afgebouwd wordt op basis van een standaard afwerking. De woningen zijn voorzien van de nodige installaties, aansluitingen, keuken, badkamer, sanitair en een eigen warmte-installatie. Samen met de aannemer kun je de standaard afwerking aanpassen aan je eigen voorkeuren qua materialen, sanitair et cetera.
De prijzen zijn op basis van een jaarlijkse indexcanon (eeuwigdurend erfpacht), waar ook de mogelijkheid zal zijn om de canon eeuwigdurend af te kopen. Parkeergelegenheid is helaas niet meer beschikbaar, maar het eerder genoemde Het Deelcentrum biedt goede alternatieven.
Laat het ons weten als je belangstelling hebt om in CPO IJ Up deel te nemen. We vertellen graag meer.

De verkoopinformatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld doch voor de juistheid van de inhoud kunnen wij niet instaan en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. De inhoud is puur informatief en mag niet worden beschouwd als een aanbod. Daar waar gesproken wordt over inhoud, oppervlakten of afmetingen moeten deze worden beschouwd als indicatief en als circa maten. U dient als koper zelf onderzoek te verrichten naar zaken die voor u van belang zijn. Wij raden u in dat verband aan uw eigen NVM-makelaar in te schakelen.

***In English***
Individual freedom of choice, creativity and sustainability. These are the keywords of IJ UP. A striking project in a beautiful location on Centrumeiland. Partly by the water and overlooking the park on the new Pierre Laufferstraat.

The construction of IJ UP will start this year, in 2023!

IJ UP's 'calling card' is formed by a generous entrance hall, a space with plenty of natural light that provides a visual connection to the courtyard garden. Tthe 17 dwellings vary in size and shape, since everyone has different living requirements. The complex will have a parking garage with a limited number of spaces, all of which have already been allocated. The communal bicycle shed offers five bicycle spaces per dwelling, and then there is also space for scooters and delivery bicycles. And Centrumeiland will also feature Het Deelcentrum, a place for sharing electric cars, e-bikes, cargo bikes & e-scooters on a non-profit basis.
The homes still available range in size from 35 to 124 m2. They include town houses - multi-storey maisonettes - and flats. Fully customisable. The building will be equipped with a heat/cold pump system for heating and cooling. There will be PV/PVT panels, triple-glazed windows and all flats will have underfloor heating and ventilation.

Freedom of choice and creativity
IJ UP will be built on plot 13-08, located on the corner of the block and on the southeast side of Centrumeiland. IJ Up will become a beautiful complex, consisting of 17 flats and townhouses. And each dwelling can be individually designed. Each dwelling will have its own outdoor space, but there will also be a communal courtyard garden for residents.

Sustainability
Besides being a contemporary and modern residential complex, IJ UP will also be a sustainable building. The starting point is high-quality urban architecture with a focus on nature-inclusive construction. The aim is to build efficiently, compactly and smartly, using recycled materials wherever possible. When new materials are used, they are bio-based, so as to limit CO2 emissions from the building materials. Prefabricated materials and building elements are also used wherever possible.

Rainproof and nature-inclusive
To collect water, the roof will be designed as a polder roof with intensive green planting and sedum. The green roofs, climbing plants and water storage also provide cooling and therefore contribute to a more pleasant urban microclimate.
In addition, the building group, in collaboration with an ecologist, is committed to a nature-inclusive and ecological building. This will be achieved by implementing small ecosystems, such as a bee hotel and nesting boxes for house sparrows and other birds.

Collective Private Ownership (CPO)
Building your own home, for many people it is a dream, and for many it will remain a dream. While there really are creative ways to build your own home more cheaply. One of these is CPO building, which stands for collective private commissioning. Together, you develop a housing project with a group of people (your future neighbours) who also want to build a house. So there is no project developer in between, which saves on costs. As a CPO group, you work together with the architect and buy together. With this form of construction, you can save money because you build at cost price. So you pay exactly what the house costs!
The building group itself is very diverse, reflecting the multicultural, internationally heterogeneous city of Amsterdam.

Sales prices
Purchase prices v.o.n. for the available homes range from € 183,431 to € 582,692. The prices given here are the prices for a house that will be completely finished based on standard finishing. The homes come with the necessary installations, connections, kitchen, bathroom, plumbing and a private heating system. Together with the contractor, you can customise the standard finish to your own preferences in terms of materials, plumbing, et cetera.
The prices are based on an annual index canon (perpetual ground lease), where there will also be the option to buy off the canon perpetually. Parking is unfortunately no longer available, but the aforementioned Het Deelcentrum offers good alternatives.

The sales information has been compiled with care. However, we accept no liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All stated dimensions and surface areas are indicative. The buyer has his own obligation to investigate all matters of importance to him. With regard to this property, our office is the seller's estate agent. We advise you to engage an NVM/MVA Estate Agent, who will assist you with his expertise in the purchase process. If you do not wish to engage professional assistance, by law you consider yourself expert enough to oversee all matters of importance. The General Consumer Conditions of the NVM apply.

Lees verder...

Kenmerken

Algemeen

Koopprijs
€ 299.000
Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Type object
Appartement
Bouwvorm
Nieuwbouw
Type appartement
Bovenwoning
Kenmerk appartement
Appartement
Kwaliteit woning
Normaal

Indeling

Aantal woonlagen
1
Gelegen op
3e woonlaag
Bouwjaar
2024
Type dak
Plat dak

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
70 m2
Inhoud
210 m3
Aantal woonlagen
1
Aantal kamers
2 kamers (1 slaapkamers)
Overige voorzieningen
TV kabel, Lift, Zonnecollectoren, Glasvezel kabel, Zonnepanelen en Balansventilatie

Energie

Isolatie
Volledig geïsoleerd
Verwarming
Vloerverwarming en Warmtepomp
Warm water
Centrale voorziening en Zonnecollectoren

Buitenruimte

Locatie
Aan park, In centrum en Vrij uitzicht

Heb je een vraag?

Neem contact op met onze makelaar

Hallie & Van Klooster Makelaardij

Amsterdam

IJ UP - CPO Centrumeiland